25.10.2015 г.

Festival de Cine de Madrid -PNR

Благодаря!Festival de Cine de Madrid -PNR
за топлото посрещане и внимание. Зала пълна с деца и по малко родители, ...зареждаща еуфория, радостни възклицания и поздравления ... Драконягата беше приет повече от радушно.... мн приятна селекция от филми (за деца)..и не на последно място..запознанство което ще помня дълго...малката Ева, която сподели пред всички,че ме познава още от бебе. ...край на съобщението!
Thank you Festival de Cine de Madrid -PNR
for the warm welcome and attention! Hall full of children and a fewer parents ... loading euphoria, joyfull exclamations and congratulations ... my dragon was more than welcome .... very nice selection of movies (for children) .. and last but not least .. this will remember for long ... little Eva, who told everyone that she knows me since she was baby. ... end of the message!!
  

Няма коментари:

Публикуване на коментар